Veelgestelde vragen

   Welke mogelijkheden biedt Greenkidzz aan?

Locatie Zuid

• opvang voor kinderen van 0 tot 1 jaar (babyopvang)

• opvang voor kinderen 1 tot 1,5/2 jaar (dreumesopvang)

opvang voor kinderen van 1,5/2 tot 4 jaar (peuteropvang)

Locatie West

• opvang voor kinderen van 0 tot 1,5/2 jaar (babyopvang)

opvang voor kinderen van 1,5/2 tot 4 jaar (peuteropvang)

 

   Mijn kind is later geboren dan verwacht. Kan ik de startdatum aanpassen?

Gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind! Wanneer je na de uitgerekende datum bevalt, kun je de startdatum verzetten tot maximaal 1 maand later. Als je de startdatum om een andere reden uit wil stellen, kan het zijn dat jouw kind terug wordt geplaatst op de wachtlijst. Graag ontvangen wij minimaal één maand voor de vastgestelde startdatum een e-mail via info@greenkidzz.nl.

    Mag ik eerst een kijkje komen nemen?

Natuurlijk, je bent van harte welkom! Je kunt via onze website of via de mail (info@greenkidzz.nl) een rondleiding aanvragen. De locatiemanager neemt vervolgens binnen een aantal dagen contact met je op om een afspraak te maken. Wij laten je heel graag rondkijken en kennismaken met onze medewerkers.

 

    Wat kan ik verwachten bij een rondleiding?

Een rondleiding duurt ongeveer een half uur tot driekwartier. De locatiemanager laat je graag de groepen zien zodat je de sfeer zelf kunt proeven. De locatiemanager vertelt je ook over het wel en wee op ons kinderdagverblijf en heeft alle tijd om jouw vragen te beantwoorden.

    Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Vul je gegevens in op het inschrijfformulier op onze website. Er wordt vervolgens contact met jou opgenomen door de locatie manager.

   Hoe lang van tevoren weet ik of er plek is voor mijn kind?

Dit is afhankelijk van de actuele beschikbaarheid op de gewenste locatie. Hoe sneller je je aanmeldt, hoe meer en sneller kans op de gewenste dagen. Je bent zeker van een plaats zodra we jouw bevestiging op ons aanbod hebben ontvangen.We vinden het ook belangrijk om voor de start van de opvang kennis met elkaar te maken tijdens het intakegesprek. Wil je meer weten over de beschikbaarheid op de door jouw gewenste locatie? Neem dan gerust contact met ons op.

  Is er een wachtlijst? Zo ja, wanneer hoor ik of er plek is voor mijn kind?

Natuurlijk ben je per direct welkom. Maar er moet dan wel een plekje vrij zijn in de groep. Is er toch geen plek op de dagen die je in gedachten hebt of op de locatie die je hebt uitgekozen, dan bellen we je om de andere opties te bespreken. Zodra er een plek vrij komt, hoor je van ons en kunnen wij jou een aanbod doen.

   Is er een minimum aantal dagen dat ik mijn kind naar de opvang kan brengen?

Vanuit pedagogisch oogpunt is de minimale afname twee dagen. Je kind raakt met twee dagen opvang meer gewend aan de omgeving, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen in de groep.

 

    Wanneer is het intakegesprek?

Ongeveer twee a drie weken voor de startdatum van de opvang nodigt de vaste pedagogische medewerker je uit voor het intakegesprek. Tijdens het intake gesprekworden de praktische zaken besproken zoals het ritme van jouw kind, voeding en wendagen. Je kunt al jouw wensen bespreken en we vertellen hoe het er aan toe gaat op Greenkidzz.

    Hoe kan mijn kind wennen?

Voor het wennen en het afscheid, nemen wij de benodigde tijd. Op die manier kan niet alleen het individuele kind, maar ook de groep worden voorbereid. Dit geeft de kinderen duidelijkheid en daarmee een gevoel van veiligheid. Tevens stimuleren we hiermee het groepsproces doordat de kinderen bij elkaar betrokken worden. Voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind en de groep is het van belang goed en snel te wennen.

Op de eerste wendag heeft één van de pedagogisch medewerkers (mentor) met de ouders een intakegesprek. Hierin wordt onder andere verteld welke activiteiten we met de kinderen ondernemen, hoe ons slaapritueel verloopt, maar ook praktische informatie zoals wat er gebeurt als het kind koorts krijgt, of als een ouder te laat is met ophalen enzovoort. Ook vraagt de pedagogisch medewerker hoe het thuis gaat en/of ouders bepaalde rituelen hebben met het kind. We proberen vooral in de beginperiode thuis en het dagverblijf zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dan zal het kind zich ook makkelijker thuis voelen op het kinderdagverblijf.

De eerste keer komt het kind een uur wennen met de ouders, en de keren daarop wordt dit steeds verder uitgebreid. De vierde keer komt het kind een hele dag, is het meestal aardig gewend aan de andere geluiden, pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep. De pedagogisch medewerkers proberen zo veel mogelijk geborgenheid te geven en nemen de kinderen lekker op schoot of leiden ze af met een spelletje als ze het nog even moeilijk vinden om afscheid te nemen van hun papa of mama. Dit hoort ook bij een dergelijk overgang van thuis naar het kinderdagverblijf, helemaal als ze al wat ouder zijn. Meestal zijn de traantjes weer snel weg en gaat het kind op in alle activiteiten van de dag. Wij gaan ervan uit dat het wennen maximaal 2 weken duurt. Dit wennen gebeurt op de dagen dat het kind geplaatst is. Let op! De wendagen worden als gehele dag in rekening gebracht.

    Wordt er rekening gehouden met het thuisritme van mijn baby?

Ja. We horen graag wanneer je baby eet en slaapt, zodat hij/zij snel kan wennen aan zijn/haar nieuwe situatie. Zijn er andere dingen waar wij rekening mee kunnen houden? Dan horen we dat graag.

 

    Worden de dagen en vakanties dat mijn kindje afwezig is doorberekend?

Ziekte- en vakantiedagen kunnen niet ingehaald worden. Deze dagen kunnen we ook niet crediteren. Alle kosten lopen het hele jaar door, met name personeelskosten en huisvestingskosten. Daar is ons uurtarief op afgestemd. Als we alle vrije- en vakantiedagen niet in rekening brengen, dan moeten we de andere uren tegen een hoger uurtarief berekenen. Uiteindelijk zullen alle uitgaven afgedekt moeten worden door inkomsten.

 

   Hoe kan ik een uitbreiding of wijziging van de opvang van mijn kind doorgeven?

Bespreek je wensen met de locatie manager. Dat kan telefonisch of per e-mail via info@greenkidzz.nl.

   Kan ik mijn kind een dagje extra brengen?

Ja, dat kan als er die dag plek is op de groep. De extra dag kan aangevraagd worden via het ouderportaal of de ouder app. Je krijgt dan per e-mail een response terug. Voor de kosten van deze extra dag opvang krijg je een extra factuur. 

 

    Wij gaan binnenkort op vakantie. Hoe moet ik dit doorgeven en hoe vind ik dit terug op mijn factuur?

Komt je kind (een tijdje) niet? Geef dit dan door via het ouderportaal of de ouder app. Hoe eerder, hoe beter, want dan kunnen we zijn/ haar plek aan iemand geven die juist een dagje extra wil komen. Restitutie van de kosten voor niet gebruikte dagen is niet mogelijk.

 

    Wat is de opzegtermijn van mijn kindplaatsovereenkomst?

Je kunt ons elke dag van de maand laten weten dat je wilt stoppen met de kinderopvang. Opzeggen geschiedt per de 15e of het einde van de nieuwe maand. De opzegtermijn is 1 maand. Ook bij een vermindering van de opvang geldt deze opzegtermijn.

    Hoe zeg ik de kindplaatsovereenkomst op (vóór de einddatum)?

Het beëindigen van de gehele kindplaatsovereenkomst moet je altijd schriftelijk doen. Dit kan per e-mail via info@greenkidzz.nl.

Als ouder dien je rekening te houden met de opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in per de  1e of de 16e van de volgende maand. Dit geldt ook bij het verminderen van dagdelen.

 

   Kan er van de opzegtermijn afgeweken worden?

Nee, de opzegtermijn van 1 maand staat vast. Dat is ook zo opgenomen in de overeenkomst die je ondertekend hebt.

   Hoe kan ik mijn kindplaatsovereenkomst annuleren?

Als een ouder de kindplaatsovereenkomst wilt annuleren voor de start van de opvang, dan dient de ouder dit per e-mail aan ons te laten weten via info@greenkidzz.nl. Bij annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:

-0-2 maanden voor startdatum: 100% annuleringskosten


– 2-4 maanden voor startdatum: 50% annuleringskosten


– vanaf 4 maanden of eerder: kosteloos annuleren

Het beëindigen van de gehele kindplaatsovereenkomst moet je altijd schriftelijk doen. Dit kan per e-mail via info@greenkidzz.nl. Als ouder dien je rekening te houden met de opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in per de  1e of de 16e van de volgende maand. Dit geldt ook bij het verminderen van dagdelen.

 

   Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag als ik werkloos raak?

Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst heb je in veel gevallen nog enige tijd recht op kinderopvangtoeslag. Ga naar de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

 


   Zijn de kosten van kinderopvang voor mijn tweede kind gelijk?

Voor ouders met meer dan één kind is er een korting van toepassing op het oudste kind. Voor dit kind betalen ouders het tarief dat gelijk staat aan het kinderopvangtarief van de Belastingdienst. Voor 2024 is dat  € 10,25 per uur.

Zo blijft kinderopvang ook voor tweede en volgende kinderen betaalbaar. Wij helpen je graag als je vragen hebt over de kosten van kinderopvang en de tegemoetkoming. Neem contact op met één van onze locatiemanagers via 020 3311339 (Greenkidzz Zuid) of 020 3312122 (Greenkidzz West). Per e-mail kan dat via info@greenkidzz.nl.

   Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Via de Belastingdienst kun je een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang ontvangen. Je dient deze tegemoetkoming zelf aan te vragen. De Belastingdienst stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op jouw rekening. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, is van veel zaken afhankelijk. Er wordt gekeken naar de uren die je afneemt en het uurtarief dat je betaalt. Maar ook naar hoeveel uren je werkt, wat jouw inkomen is en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Hiervoor wordt een vergoedingstabel gebruikt.

Wij helpen je graag als je vragen hebt over de kosten van kinderopvang en de tegemoetkoming. Neem contact op met één van onze locatiemanagers via 020 3311339 (Greenkidzz Zuid)of 020 3312122 (Greenkidzz West) of via de mail info@greenkidzz.nl. Ik heb een vraag over betalingen en facturen. Wat je vraag ook is, bel gerust! Wij helpen je graag verder. Daarnaast kun je altijd een e-mail sturen naar info@greenkidzz.nl.

   Hoe ontvang ik de factuur?

De factuur ontvang je maandelijks rond de 15e per e-mail. Het factuurbedrag wordt rond de 25e van iedere maand, vooruit afgeschreven middels automatische incasso.

    Automatische incasso of zelf overmaken?

Bij Greenkidzz kan er alleen middels automatische incasso betaald worden. Het is niet mogelijk om handmatig over te maken.

 

   Kan ik mijn kinderwagen achter laten?

Kinderwagens, buggy’s en fietsstoeltjes mogen gedurende de dag niet worden achtergelaten op Greenkidzz. Dit heeft o.a. te maken met de brandveiligheid. Het is belangrijk dat de hallen ten alle tijden zo goed als leeg zijn zodat mocht er zich een calamiteit voordoen, de leidsters gemakkelijk kunnen evacueren en niet belemmerd worden door kinderwagens in de hal.

Wij snappen echter dat het niet praktisch is voor ouders die niet in de buurt wonen. Greenkidzz maakt daarom een uitzondering voor ouders die buiten het stadsdeel wonen en geen andere mogelijkheid hebben. Deze ouders kunnen dit aangeven door een e-mail te sturen. Zij kunnen hun kinderwagen achter laten, maar dienen er wel rekening mee te houden dat deze ten alle tijden ingeklapt wordt. Het achterlaten van kinderwagens, buggy’s en fietsstoeltjes gebeurt op eigen risico. Greenkidzz is niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen.

 

Greenkidzz

Welkom op de website van ons kinderdagverblijf met vestigingen in de Kinkerbuurt en de Schinkelbuurt in Amsterdam. Wat leuk dat u de website van Greenkidzz bezoekt!

Waarschijnlijk heeft u ons al eens zien lopen, wij gaan namelijk regelmatig naar buiten met de kinderen. Natuurbeleving en buitenspelen staan centraal in de pedagogische visie van ons KDV in Amsterdam.

Wij bieden u het beste voor uw kind.

Volg ons op social media

Translate »