Vaste gezichten criterium

Het vaste gezichten criterium voor nul jarigen

Een vaste pedagogisch medewerker biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. De medewerker weet hoe de baby zich ontwikkelt, waar de baby gestrest van raakt en weet waar de baby behoefte aan heeft. Een vast gezicht is een criterium bij de opvang van nuljarigen.

Als het kind aanwezig is, werkt er altijd minimaal één vast gezicht van het kind op de groep. Er kunnen dus meer pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de ‘vaste’ gezichten. De vaste gezichten worden bepaald per kind, niet op groepsniveau.

Bij Greenkidzz wordt er aan ieder nuljarige maximaal drie vaste gezichten toegewezen, tijdens het kennismakingsgesprek worden ouders op de hoogte gebracht, wie deze vaste gezichten voor hun kind zal zijn, ook wordt de mentor toegewezen.

Het doel van het vaste gezichten criterium is dat een kind altijd een vertrouwd gezicht heeft en dat de vaste beroepskracht werkzaam is als het kind aanwezig is. Dit betekent niet dat een beroepskracht aanwezig hoeft te zijn gedurende de volledige openingstijden. Als de beroepskracht voor een substantieel deel van de dag is ingeroosterd en ook daadwerkelijk werkzaam is op de groep van het kind, rekening houdend met reguliere werktijden, dan wordt dit beoordeeld als ‘per dag werkzaam’. Op de momenten van de dag dat het vaste gezicht niet aanwezig is, dit kan zich voordoen tussen 7.30- 9.00 uur, de pauze tijden en tussen 17.00 uur en 18.30 uur, zorgen wij er ook dan voor dat de stabiliteit en emotionele veiligheid van de kinderen optimaal gewaarborgd is, doordat er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig is die bekend is bij de kinderen.

Greenkidzz

Welkom op de website van ons kinderdagverblijf met vestigingen in de Kinkerbuurt en de Schinkelbuurt in Amsterdam. Wat leuk dat u de website van Greenkidzz bezoekt!

Waarschijnlijk heeft u ons al eens zien lopen, wij gaan namelijk regelmatig naar buiten met de kinderen. Natuurbeleving en buitenspelen staan centraal in de pedagogische visie van ons KDV in Amsterdam.

Wij bieden u het beste voor uw kind.

Volg ons op social media

Translate »