Kindervolgsysteem Ziko

Kindervolgsysteem Ziko

Op Greenkidzz worden de kinderen regelmatig geobserveerd. Dit gebeurt op drie terreinen: welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsgebieden, door middel van kindvolgsysteem ZiKo. ZiKo staat voor: Zelfevaluatie instrument voor Kinderen in opvang. ZiKo-vo is een kindvolgsysteem voor baby’s en peuters. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat ieder kind uniek is en zich in zijn eigen tempo ontwikkelt.

Waarom het kind volgen?

Kinderopvang is meer dan alleen maar kinderen opvangen. Bij Greenkidzz verzorgen we opvang met alle zorg en aandacht. We houden rekening met individuele draagkracht van kinderen en we zorgen ervoor dat kinderen specifieke zorg en aandacht krijgen. Door de kinderen te volgen via kindvolgsysteem ZiKo kunnen we het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind goed in kaart brengen. Zo komen we meer te weten over het kind, en kunnen ons handelen daardoor meer gericht aanpassen aan waar het kind behoefte aan heeft. Een kind dat bijvoorbeeld minder betrokkenheid laat zien, kunnen we meer uitdagende activiteiten aanbieden, en een kind dat weinig welbevinden lijkt te ervaren bieden we meer steun aan. Zo bieden we opvang van kwaliteit zodat iedereen zich maximaal kan ontplooien.

Werkwijze

Het kindvolgsysteem van Ziko werkt als volgt. Voor ieder kind vullen we twee keer per jaar een kindportret in. Voorafgaand aan het invullen van het kindportret wordt het kind geobserveerd. Dit gebeurt op het gebied van welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen motoriek, taal, sociale ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, goed in je vel zitten, zelfstandigheid en ontdekken van de wereld. Deze aspecten bij elkaar geven een goed beeld van het kind. De portretten als reeks achter elkaar laten een ontwikkeling zien. Een domein waar een kindje eerst nog moeite mee had, kan later juist heel erg goed gaan. Tijdens het voortgangsgesprek dat wij twee keer per jaar organiseren worden de kindportretten met ouders besproken. Samen maken we eventueel een plan hoe we het welbevinden en de betrokkenheid van het kind kunnen verbeteren.

Greenkidzz

Welkom op de website van ons kinderdagverblijf met vestigingen in de Kinkerbuurt en de Schinkelbuurt in Amsterdam. Wat leuk dat u de website van Greenkidzz bezoekt!

Waarschijnlijk heeft u ons al eens zien lopen, wij gaan namelijk regelmatig naar buiten met de kinderen. Natuurbeleving en buitenspelen staan centraal in de pedagogische visie van ons KDV in Amsterdam.

Wij bieden u het beste voor uw kind.

Volg ons op social media

Translate »