Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Greenkidzz hoog in het vaandel. De kinderopvang kent veel wet- en regelgeving zoals de aanwezigheid van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Daarnaast zijn er veel bouw- en brandweervoorschriften en vindt er ook jaarlijks op dit onderwerp een inspectie plaats. Daarnaast is er jaarlijks de inspectie van de GGD in Amsterdam. Op deze pagina zullen wij onze inspectierapporten ter inzage plaatsen zodra de inspectie is langs geweest.

De pedagogisch medewerkers die met de kinderen werken, zijn allemaal gediplomeerd volgens de normen van de CAO Kinderopvang. De basis van hun werkwijze is terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan ligt net als al onze andere protocollen ter inzage op onze locaties. Voordat zij in dienst treden, wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd. Voor wat betreft de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen vormt de Wet Kinderopvang het uitgangspunt. Binnen onze kinderdagverblijven wordt gewerkt volgens de normen die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang.

Naar onze mening is kwalitatief goede kinderopvang meer dan het voldoen aan de basisvereisten. Goede kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis voelt. Waar voldoende vaste pedagogisch medewerkers werken die uw kind kennen en liefdevol en met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien. Het is er hygiënisch, veilig en de sfeer is er goed.

Kwaliteit zit niet alleen in procedures maar vooral in houding en gedrag. Openheid, elkaar aanspreken, feedback geven en vragen zijn cruciale onderdelen van onze cultuur die het mogelijk maken onszelf continu te verbeteren. Jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken vinden wij bij Greenkidzz ook van groot belang om onze kwaliteit op peil te houden en te verbeteren.

Greenkidzz

Welkom op de website van ons kinderdagverblijf met vestigingen in de Kinkerbuurt en de Schinkelbuurt in Amsterdam. Wat leuk dat u de website van Greenkidzz bezoekt!

Waarschijnlijk heeft u ons al eens zien lopen, wij gaan namelijk regelmatig naar buiten met de kinderen. Natuurbeleving en buitenspelen staan centraal in de pedagogische visie van ons KDV in Amsterdam.

Wij bieden u het beste voor uw kind.

Volg ons op social media

Translate »