De groene visie van Greenkidzz

Greenkidzz besteed veel aandacht aan de binnen-en buitenruimte. Wij zijn af en toe buiten te vinden, bij de varkens, kippen of in de natuur, genietend van de jaargetijden en verschillende natuurelementen. Binnen is de opvang warm en huiselijk ingericht. Net zoals buiten hebben de kinderen meerdere plekken waar ze samen kunnen ontdekken, spelen, rusten of gewoon zijn. De ervaren pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen met veel passie en deskundigheid. 

De buitenruimte

De buitenruimte vormt een zeer belangrijk onderdeel van Greenkidzz. Greenkidzz heeft prachtige, avontuurlijke belevingstuinen. In de tuin kunnen de kinderen spelen in de zandbak, verstoppen in de houten wigwam, glijden vanuit de glijbaan van het tuinhuisje en nog veel meer. De kinderen en pedagogisch medewerkers zijn dagelijks buiten in de tuin en vinden veel inspiratie in de verschillende natuurelementen. Deze inspiratie wordt gebruikt bij o.a. de creatieve activiteiten, maar natuurlijk ook bij het verhalen vertellen, theater of muziek. Omdat veel van de activiteiten bij Greenkidzz buiten plaats vinden, bewegen de kinderen ook veel. Zelfs eten, slapen en samen chillen of een boek lezen kan allemaal buiten!

De binnenruimte

Onze inrichting en speelmaterialen zijn duurzaam en vaak van hout gemaakt.  De kleuren bij Greenkidzz zijn zacht en gebaseerd op de natuur. Iedere ruimte heeft verschillende hoekjes die uitnodigend zijn voor verschillende activiteiten. Zo hebben we een leeshoek, een verkleedhoek, een keukenhoek, een atelierhoek en een chillhoek. Er zijn zachte kussens op de vloer voor het lezen van boeken, lage tafels en stoelen waar de kinderen zelf aan kunnen zitten. Lage planken met speelgoed en puzzels erop, zodat de kinderen zonder hulp kunnen kiezen waarmee ze willen spelen. Het speelmateriaal is veelal van natuurlijke materialen gemaakt en is afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen. Greenkidzz hanteert een ‘open deuren beleid’. Dit houdt in dat een kind verder mag kijken en spelen dan op de eigen groep. De kinderen kunnen zelf naar de tuin lopen om daar met andere vriendjes of met ander spelmateriaal te spelen. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd, zelfs voor de allerkleinste. Denk dan aan babygym, voorlezen etc. Voor de grote peuters hebben we een peutergroep, waarin uitdagende peuteractiviteiten worden aangeboden.

Stadsboerderij Zimmerhoeve

Beide locaties van Greenkidzz hebben een samenwerkingsverband met stadsboerderij Zimmerhoeve. Greenkidzz West ligt op loopafstand van stadsboerderij Zimmerhoeve  waardoor we met de kinderen af en toe een bezoekje kunnen brengen aan de dieren. Wij hebben ook Wante geadopteerd. Wante is een groot lieve schaap die veel van knuffelen houdt. Samen met de kinderen brengen we Wante en de andere dieren regelmatig een bezoekje. Greenkidzz Zuid ligt wat verder af van stadsboerderij Zimmerhoeve. Wij brengen daarom op die locatie af en toe een bezoekje aan de kinderboerderij in het Rembrandspark, dit is een stuk dichterbij. Ook heeft Greenkidzz een lidmaatschap op Artis. Zo nu en dan brengen we ook de dieren daar een bezoekje.

Biologisch eten

Op Greenkidzz brengen wij kinderen op een jonge leeftijd in aanraking met de natuur. Wij laten kinderen de natuur ervaren door te kijken, te luisteren, te ruiken, te proeven en te voelen. De kinderen krijgen vanaf het begin af aan biologische melk, brood en beleg. Het fruit is zoveel mogelijk van biologische aard. Ook bieden wij dagelijks een warme, biologische, overwegend vegetarische maaltijd aan voor kinderen vanaf zes maanden. De maaltijden worden door onze betrouwbare leverancier Eetgemak geleverd. Tot slot proberen wij op speciale dagen brood of lekkere pannenkoeken te bakken met de kinderen, die we vervolgens in de middag eten als tussendoortje. De kinderen beleven hierin veel plezier.

Buiten slapen

Baby’s op Greenkidzz hebben de mogelijkheid om buiten te slapen. Baby’s die buiten slapen, slapen meestal beter en dieper. Door het geluid van de natuur kunnen ze zich beter ontspannen. Door de fluitende vogeltjes en ritselende blaadjes worden ze lekker dromerig. Hierdoor vallen ze rustig in slaap en slapen ze dieper en langer. Al onze ouders zijn zeer te spreken hierover. Het buiten slapen in buitenbedden is echter niet verplicht, maar een service die wij verlenen. We hebben binnen slaapkamers met voldoende bedden voor de kinderen die niet buiten mogen slapen.

Moestuinen

Verder hebben de kinderen van Greenkidzz moestuinen die ze in de zomermaanden met behulp van de pedagogisch medewerkers verzorgen.De kinderen zijn nauw betrokken bij het proces “zaaien en oogsten”. In onze moestuinen verbouwen we groente en fruit. Kinderen volgen zo het groeiproces. De producten uit de moestuinen worden vervolgens samen met de kinderen verwerkt in een soepje of een lunch. De kinderen beleven altijd veel plezier en genot in het eten van de zelf geoogste groenten en fruit. Zo krijgen kinderen de gelegenheid om te leren over de herkomst van hun voedsel.

Externe pedagogische samenwerking

Greenkidzz maakt gebruik van een externe pedagoge, Esther Rienks, genaamd. Esther Rienks komt zo nu en dan op bezoek bij Greenkidzz. Zij observeert de pedagogisch medewerkers en geeft feedback over hun (pedagogisch) handelen. Ook kunnen de pedagogisch medewerkers terecht bij Esther Rienks als zij tegen een probleem aanlopen, bijvoorbeeld een kindje dat bijt. Hoe hiermee om te gaan? Ook voor onze ouders is het mogelijk om brandende vragen of situaties ter advies voor te leggen aan Esther Rienks. Onze opvoedkundige coach helpt je overal bij en geeft vanuit haar ervaring en pedagogische literatuur advies. De vragen kunnen gemaild worden naar info@greenkidzz.nl en wij zorgen ervoor dat het terecht komt bij Esther Rienks. Uiteraard ontvangt u als ouder een terugkoppeling hiervan. Heeft u een brandende vraag? Wacht dan niet langer en maak gebruik van onze service!

Naast de samenwerking met Esther Rienks heeft Greenkidzz ook een samenwerking met het Ouder en Kind Team. Het OKT is er om ouders en kinderen laagdrempelig te kunnen ondersteunen bij vragen rondom voeding en opgroeien. Het OKT verzorgt ook themabijeenkomsten voor ouders op het gebied van opvoeden en opgroeien. Er is dan ruimte voor de basis opvoed vragen. Voorbeelden van thema’s zijn: baby’s en slapen, dagritme ontwikkelen, huilen, driftbuien etc.

Anmec

Wij hebben tevens een samenwerkingsverband met Anmec. Anmec werkt aan een veerkrachtig, leefbaar Amsterdam met veel groen. Zij organiseert en ondersteunt activiteiten en projecten waar bewoners, kinderdagverblijven, kinderen en maatschappelijke organisaties leren hoe zij dat ook kunnen doen. Greenkidzz is lid van de natuurmediatheek van Anmec. Dit houdt in dat wij af en toe een thematas kunnen lenen van Anmec. Een thematas is gekoppeld aan een bepaald groene thema, zoals het thema vlinders. We hadden met het thema vlinders een vlinderhotel geleend van de natuurmediatheek en vlinderrupsen besteld. Samen met de kinderen hebben we het hele proces meegemaakt van een rups tot aan een vlinder. We hebben de rupsen gevoerd en te drinken gegeven. Nadat de vlinders waren uitgekomen hebben we ze met de kinderen vrijgelaten. De kinderen vonden dit hartstikke spannend. In de herfst hebben wij voor alle locaties een champignon pakket besteld waarbij wij samen met de kinderen champignons konden kweken. De kinderen konden dit proces meemaken totdat de champignons geoogst konden worden om te verwerken in een lekkere championnensoep. Het is niet alleen leuk, maar ook hartstikke leerzaam!

(Groene) scholing

Het team van Greenkidzz wordt meerdere malen per jaar geschoold. Zo hebben we in april een training gevolgd van Anmec waarin groen en duurzaamheid centraal stonden. We hebben geleerd dat groen een breed begrip is en dat je op heel veel, simpele manieren groene activiteiten kunt ondernemen met de kinderen. Groen hoeft niet altijd lastig te zijn. Zo hebben we recent takjes gezocht in de buurt en die vervolgens gewassen. De volgende dag waren de takken droog en konden de kinderen de takken beschilderen. De kinderen hebben hier veel plezier in beleefd. Groen hoeft dus niet per se moeilijk te zijn!

Bibliotheek

Greenkidzz heeft een lidmaatschap op de bibliotheek in de Hallen. Wij proberen om maandelijks gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek. Zo brengen wij er onder andere bezoekjes om boekjes te laten voorlezen aan de kinderen. Met de nationale voorleesdagen en de Kinderboekenweek ondernemen wij in samenwerking met de bibliotheek verschillende activiteiten.

De methodiek van Thomas Gordon

De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekeninghoudend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Eigenlijk zijn het de democratische principes die binnen de kinderopvang worden geïntroduceerd. Het systeem (pedagogisch medewerker) benadrukt de effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering. Het win-win principe staat centraal. Thomas Gordon ontwikkelde een methode, om opvoeders beter met de kinderen te leren communiceren. Hij gaat van een model uit, waarin er geen winnaars en verliezers zijn en waarin de kinderen de opvoeders kunnen begrijpen en de opvoeders leren naar de kinderen te luisteren.      

Deze theorie wordt benadrukt door:

zó luisteren dat kinderen zich begrepen voelen,
zó praten dat kinderen je ook begrijpen,
zó conflicten oplossen dat niemand verliest,
zó afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt,
constructief omgaan met verschillen in waarden.

Met als gevolg:

meer zelfvertrouwen bij opvoeder en kind,
meer begrip en geduld voor elkaar,
een betere sfeer,
minder conflicten,
betere oplossingen voor conflicten,
meer verantwoordelijkheidsgevoel bij het kind,
positievere gevoelens.

Gordon laat in zijn methode kind en opvoeder gelijkwaardig met elkaar communiceren waarbij er wel een verschil is in rol maar geen ongelijkheid in macht. Het is een geweldloze manier van communiceren waarbij actief luisteren belangrijk is. Dat lijkt heel simpel, maar is het in de praktijk niet. We interpreteren, we hebben geen tijd, we staan klaar met ons eigen verhaal, we gebruiken ‘als-dan’ dreigementen waardoor we niet werkelijk luisteren als het kind ons iets te vertellen heeft. Een ander hulpmiddel dat gebruikt wordt is het goed in kaart brengen wie eigenaar is van het probleem en welke effectieve strategie daarbij gebruikt kan worden. Gordon reikt ook een aantal oplossingsstrategieën aan.

Bekend uit de Gordon methode is ook de ”ik-boodschap”. Met een ”ik-boodschap” geeft de pedagogische medewerker heel concreet aan wat ze wel of niet aanvaardbaar vindt in het gedrag van het kind en wat het gedrag voor de pedagogische medewerker betekent. Het kind leert zich te verplaatsen in een ander zonder daarbij in zijn eigenwaarde aangetast te worden.

Deze methode levert wederzijds respect op in de opvoeder -kind relatie, het kind raakt minder vaak gefrustreerd, voelt zich vaker begrepen, zelfs als zijn probleem niet opgelost wordt, het blijft beter open naar de opvoeder toe en kan zich op die manier vrijer ontwikkelen. Kinderen en opvoeders leren zogenaamd effectief te communiceren. De pedagogische medewerker worden in deze methode getraind.

Tot slot worden de leidsters ook getraind in de taal- en interactievaardigheden. Hoe en wanneer reageer je sensitief responsief op een kind? Wanneer moet je respect hebben voor de autonomie van een kind? Of waarom is het belangrijk om te praten en uit te leggen aan kinderen? In de ze training worden de leidsters getraind in alle interactievaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen communiceren met de kinderen.

Kortom

We zijn dus actief bezig met natuurbeleving. Het achterliggende idee is dat kinderen leren hoe de natuur in elkaar steekt terwijl de zintuigelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Onze natuurlijk ingerichte tuinen, biologische producten, natuurlijke materialen en het samenwerkingsverband met de  kinderboerderij (op loopafstand) maken dit heel goed mogelijk.

Translate »