Yoga

Greenkidzz biedt regelmatig yoga aan !

Wat is (peuter)yoga?

Peuteryoga heeft meer een groepskarakter. Naast de lichamelijke aandacht worden er ook spelletjes gedaan en richten de peuters de aandacht op elkaar. Peuteryoga is spelen met peuters: peuters leren het makkelijkst door spelenderwijs te ervaren. Dit betekent aandacht voor de fysieke en emotionele kant, via de ervaring van het spel en de aandacht die daaraan besteed wordt. In de vertrouwde en veilige omgeving die kinderdagverblijf Greenkidzz biedt, wordt de kinderen spelenderwijs geleerd te letten op aspecten als ademhaling en de (ont)spanning in hun lichaam. Daarnaast zijn er oefeningen die de kinderen samen, met de lerares of met de pedagogisch medewerkers doen, waardoor ze sociale vaardigheden ontwikkelen en leren samenwerken met en vertrouwen op anderen. De lessen hebben steeds verschillende thema’s. De fantasie wordt geprikkeld en de kinderen wanen zich even in een andere innerlijke omgeving.

Peuteryoga is goed voor het kind omdat het kind:

• Innerlijke rust creëert. 

• Plezier en ontspanning biedt.

• De weerstand bevordert.

• Leert om zichzelf te mogen zijn.

• Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn krijgt.

• De kracht van stilte ervaart.

• Spieren en gewrichten soepel en sterker maakt.

• De motoriek beter ontwikkelt.

• Sociale vaardigheden aanleren.

• Geprikkeld wordt in zijn fantasie.

• Zich beter kan concentreren.

(Peuter)yoga brengt het kind letterlijk en figuurlijk in evenwicht. Genoeg redenen dus om yoga aan te bieden!