Pedagogische medewerkers                                                                                                                                                                                              
Werken in de kinderopvang vraagt veel inzet en er wordt een groot beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers die op Greenkidzz werken krijgen jaarlijks een functioneringsgesprek dat schriftelijk wordt vastgelegd. Verder biedt Greenkidzz haar personeel studiedagen en diverse trainingen aan. Een van de jaarlijks terugkerende trainingen is de Meldcode Kindermishandeling. Onze pedagogische medewerkers zijn getraind in het signaleren van kindermishandeling.

 

Het team van kinderdagverblijf Greenkidzz is samengesteld uit pedagogisch medewerkers met verschillende opleidingsniveaus, zowel MBO als HBO. Dit is conform de CAO kinderopvang. Het diploma MBO (Pedagogische Werk), kwalificatie niveau 3, is het meest vertegenwoordigd binnen de kinderopvang. Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een V.O.G (verklaring omtrent gedrag). Dit document wordt afgegeven door Justitie en heeft betrekking tot het justitieel verleden van een persoon. Op het kinderdagverblijf wordt in principe gewerkt met beroepskrachten en medewerkers in opleiding. Daar waar een groepshulp aanwezig is, zal deze incidenteel worden ingezet op de groepen, ter ondersteuning van een beroepskracht. Hierbij kan men denken aan licht huishoudelijke taken zoals afwassen, tafels/ stoelen schoonmaken, bedden verschonen, de tuin onderhouden etc.

Stagiaires

Greenkidzz is een erkend leerbedrijf. Dat houdt in dat wij stagiaires mogen opleiden binnen Greenkidzz.

BOL- opleiding.

Een leerling van deze opleiding volgt 5 dagen per week theorie en loopt stage en is altijd boventallig inzetbaar. De Beroeps Opleidende- leerling wordt begeleid door een werkbegeleider en een praktijkopleider.

BBL- opleiding

Een leerling van deze opleiding krijgt bij ons een leer- arbeidsovereekomst voor 20- 33 uur per week en gaat daarnaast 1 dag naar school. De BBL-er wordt altijd naast een ervaren pedagogisch medewerker ingezet en begeleid door een werkbegeleider en een praktijkopleider. Naarmate hun opleiding vordert krijgen ze steeds meer zelfstandigheid. In de CAO kinderopvang kunt u meer informatie vinden over de inzetbaarheid van de BOL of BBL stagiaires.

Naast bovengenoemde varianten is het mogelijk stage te bieden voor o.a. de volgende opleidingen:

*     Pedagogisch werk, niveau 4;

*     Pedagogisch werk, niveau 3;

*     Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO-SPH);

*     Kortdurende stage van enkele weken tot maanden ter oriëntering op de beroepskeuze;

*     Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2;

*    Assistent Dienstverlening en Zorg, niveau 1.

Stagiaires bij Greenkidzz  zullen alle handelingen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker verrichten en vallen ook onder haar verantwoordelijkheid. De locatiemanager stelt in overeenstemming met de groepsleid(st)ers van de groep een praktijkbegeleid(st)er aan die de beroepskracht in opleiding en/of de stagiaire gedurende het hele schooljaar zal begeleiden. De praktijkbegeleid(st)er is eindverantwoordelijk voor een goed verloop van de stagebegeleiding. Ouders worden schriftelijk via de nieuwsbrief of een memo op de deur geïnformeerd over de plaatsing van een stagiaire op de groep.